Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2015
Ο El Greco


Μεταξύ 
Βενετίας 
και  
Ρώμης


έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη της οδού Πειραιώς.

κατά την ταπεινή μου γνώμη, η έκθεση θα μπορούσε να έχει στηθεί καλύτερα.
πιό εύστοχα και με περισσότερη προσοχή.

παρ' όλ' αυτά, αποκομίσαμε κάποια καινούργια πράγματα, γιά τον ζωγράφο και την  περίοδο της Ιταλίας.