Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

"... η ζωή μου έγινε έτσι όπως έγινε και ξετυλίχτηκε πάνω σε δυό παράλληλους δρόμους 
- ένα δρόμο υποχρεώσεων, υπομονής και συμβιβασμών, 
κι έναν άλλο , 
όπου περπάτησε χωρίς συγκατάβαση , ελεύθερο, το βαθύτερο Εγώ μου-, 
γιατί γνώρισε και έζησε δυό κόσμους ξεχωρισμένους καθαρά..."

Γιώργος Σεφέρης έγραψε !
Oh, Dieu !