Σάββατο, 10 Απριλίου 2010

.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

.
.

12-20 Απριλίου 2010
ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
"ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ"
.

Διαπολιτισμικός Διάλογος και Νέες Τεχνολογίες
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, SAINT-BRIEUC, ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ, ABERYSTHWYTH
.

Εθνικό Κέντρο Ερευνών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
.
.
.

12-20 Avril 2010

CONGRES FONDATEUR
DU RESEAU EUROPEEN
DES VILLES JUMELEES "ANDROMEDA"

.

Dialogue interculturel : Diversite et Nouvelles Technologies
AGHIA PARASKEVI, SAINT-BRIEUC, GEROSKΙPOU, ABERYSTHWYTH

.

Centre National de Recherches DIMOKRITOS
.
.
.


April 12-20, 2010
.

FOUNDING CONGRESS
OF THE EUROPEAN NETWORKING
FOR TOWN TWINNING “ANDROMEDA”

.

Intercultural Dialogue: Diversity and New Technologies
AGHIA PARASKEVI, SAINT-BRIEUC, GEROSKΙPOU, ABERYSTHWYTH

.

National Research Center “DEMOKRITOS”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


Δεν υπάρχουν σχόλια: