Σάββατο, 16 Ιουλίου 2016

στο κελί...


"θα πολιορκώ το κοίταζε τη δουλειά σου
με την αγωνία μου"...


μακρά θα είναι η νύχτα...
Δεν υπάρχουν σχόλια: