Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2016

Γιώργος Σεφέρης
γιαΝάπα, Α
……..

Ὡστόσο νόμιζα πὼς ἔβλεπα τόσα χρόνια
περπατώντας ἀνάμεσα στὰ βουνὰ καὶ στὴ θάλασσα
συντυχαίνοντας ἀνθρώπους μὲ τέλειες πανοπλίες...
παράξενο, δὲν πρόσεχα πὼς ἔβλεπα μόνο τὴ φωνή τους.

Εἴταν τὸ αἷμα ποὺ τοὺς ἀνάγκαζε νὰ μιλοῦν,
τ κριάρι πο σφαζα κι στρωνα στ πόδια τους...

Δεν υπάρχουν σχόλια: