Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017

Διά στόματος του ηθο ποιού Νικήτα Τσακίρογλου :

Η "Ασκητική" του Νίκου Καζαντζάκη
εντάσσεται στα ιερά κείμενα.

Πρόκειται γιά την Νεώτερη Διαθήκη.

Αινείτε αυτόν εν ήχω σάλπιγγος
Αινείτε αυτόν εν ψαλτηρίω και κιθάρα
Αινείτε αυτόν εν τυμπάνω και χορώ
Αινείτε αυτόν εν χορδαίς και οργάνοις
Αινείτε αυτόν εν κυμβάλοις ευήχοις
Αινείτε αυτόν εν κυμβάλοις αλαλαγμού

Hê Palaia Diathêkê 
kata tous ebdomêkonta, 
Τόμος 4
Δεν υπάρχουν σχόλια: