Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2018

έξι και τριάντα, πρωϊνή.

χαράζει.

πρώτα τα τζιτζίκια, ύστερα τα πουλιά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: