Σάββατο, 11 Ιουλίου 2009

.
σημειώσειςενόςερυθρόδερμουήρθανηΦανήμετονΔημήτρη
χάρηκατηνυπέροχηπαραλίατηςΚερασιάς
μεδιάφαναβότσαλανεράδιάφανα
ευκάλυπτουςκαιγέρικεςελιέςωςμέσαστηθάλασσα
.
.
.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: