Σάββατο, 8 Αυγούστου 2015


Παρηγόρια καμμιά.
Ήττα.
Μόνον αυτή.
Δεν υπάρχουν σχόλια: