Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016

απογευματιν'η 'εξοδος ,με'ολους ςχεδ'ον τουςπαλιο'υς συναδελφους.
παιχν'ιδια, γ'ελια και χαρ'ες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: