Τρίτη, 12 Απριλίου 2016

II. 


Η Συνθήκη του Kadesh
χαραγμένη πάνω στους τοίχους του Karnak
Traduction égyptienne


Le traité que le grand maître du Khatti, le héros, fils de Moursil, le grand maître du Khatti, le héros, petit fils de Souppilouliouma, le grand maître du Khatti, le héros, fît rédiger sur une tablette d' argent pour Ousermaâtrê Sétepenrê (Ramsès II), le grand roi d ' Egypte, le héros, fils de Menmaâtrê, le grand roi d' Egypte, le héros: Ce traité de paix et de fraternité honnête, qu' il donne la paix et la fraternité entre nous, grâce à ce traité entre le Khatti et l' Egypte pour l' éternité!… Le grand maître du Khatti ne violera jamais la terre d' Egypte pour la piller. Ousermaâtrê Sétepenrê, le grand roi d' Egypte n' envahira jamais la terre de Khatti pour la piller.


Si en ennemi quel qu' il soit attaque les territoires d' Ousermaâtrê Sétepenrê le grand roi d' Egypte, et que ce dernier envoie son messager au maître de Khatti pour lui dire:" Viens à mon secours et marchons contre lui", le grand maître du Khatti viendra à son secours et massacrera l' ennemi.
…Si un homme important s' enfuie du pays d' Egypte et arrive dans le pays du grand maître du Khatti, ou dans une vile ou dans une région qui appartiennent aux possessions  de Ramsès aimé d' Amon, le grand maître du Khatti ne doit pas le recevoir. Il doit faire ce qui est nécessaire pour le livrer à Ousermaâtrê Sétepenrê, le grand roi d' Egypte, son maître…

Μετάφραση - Απόδοση από Foteini 


Η “εκδοχή” των Αιγυπτίων


Την συνθήκη αυτή, ο μέγας ηγεμόνας των Χετταίων, ήρωας, υιός του Μουρσίλ, του μεγάλου ηγεμόνα των Χετταίων, ήρωα, εγγονός του Σουππιλουλιούμα, μεγάλου ηγεμόνα των Χετταίων, ήρωα, συνέταξε πάνω σε πλάκα από ασήμι για τον Ουζερμαατρέ  Σετεπανρε (Ραμσή II), τον μεγάλο βασιλέα της Αιγύπτου, τον ήρωα, υιό του Μενμαατρε, μεγάλο βασιλέα της Αιγύπτου, ήρωα : συμφωνία ειρήνης και έντιμης συναδέλφωσης, η οποία εγκαθιδρύει την ειρήνη και την συναδέλφωση, εις το όνομα αυτής της συνθήκης ανάμεσα στη χώρα των Χετταίων και την Αίγυπτο, εις πάντας τους αιώνας !

… Ο μέγας ηγεμόνας των Χετταίων δεν θα παραβιάσει  ποτέ  την γη της Αιγύπτου, για να την λεηλατήσει.
Ο Ουζερμαατρε Σετεπανρε, ο μέγας βασιλεύς της Αιγύπτου δεν θα καταστρέψει ποτέ  την γη των Χετταίων, για να την λεηλατήσει.

Εάν κάποιος εχθρός, οποιοσδήποτε και αν είναι αυτός, επιτεθεί στα εδάφη του Ουζερμαατρε Σετεπανρε, μεγάλου βασιλέα της Αιγύπτου, και ο βασιλέας στείλει μήνυμα στον ηγεμόνα των Χετταίων , που θα του λέει : “Πρόστρεξε εις  βοήθειά μου, να αντιμετωπίσουμε τον εχθρό από κοινού”, ο μέγας ηγεμόνας των Χετταίων θα έλθει προς βοήθειάν του και θα εξοντώσει τον εχθρό.

… Εάν κάποιο σημαίνον πρόσωπο φύγει κρυφά από την χώρα της Αιγύπτου και φτάσει στη χώρα του μεγάλου ηγεμόνα των Χετταίων, εις πόλη ή περιοχή που ανήκουν στις κτήσεις του Ραμσή, αγαπητού εις τον θεό Άμωνα, ο μέγας ηγεμόνας των Χετταίων οφείλει να μην τον δεχτεί, αλλά να κάνει ό, τι είναι απαραίτητο για να τον δώσει πίσω, στον Ουζερμαατρε Σετεπανρε, τον δεσπότη, τον μεγάλο βασιλέα της Αιγύπτου.

σημείωση :

Αυτό είναι το κείμενο της Συνθήκης του Kadesh , που συνήφθη ανάμεσα στους Χετταίους και τους Αιγύπτιους, το 1279  π.Χ. (Αρχαιολογικό μουσείο Κωνσταντινούπολης)
Η πόλη Kadesh ήταν πεδιάδα στον ποταμό Ορόντη, στη σημερινή Συρία.

Πρόκειται για την πιο παλαιά συνθήκη ειρήνης, που έχει διασωθεί κι έφτασε ως τις μέρες μας.
Η συνθήκη σκαλίστηκε αρχικά πάνω σε ασημένιες πλάκες.
Ο Χαττουσίλ κατέθεσε το κείμενο των Αιγυπτίων στα πόδια του θεού Teshoub και ο Ραμσής στα πόδια του Θεού Horakhty.
Η μάχη αναπαρίσταται πάνω στον μεγάλο πυλώνα του θεού Άμωνα, στο Λούξορ. Το θέμα υπάρχει επίσης στους ναούς του Karnak, Abydos, Abou-Simbel και Ramasseum.
Ο Ραμσής ο II στην μάχη. Ανάγλυφο από τον ναό του Abou-Simbel


Ένα αντίγραφο της συνθήκης υπάρχει στα Ηνωμένα Έθνη. Αυτό το αντίτυπο, εκτίθεται (συμβολικά) στην είσοδο της αίθουσας του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Δεν υπάρχουν σχόλια: