Πέμπτη, 7 Απριλίου 2016

I.
Η συνθήκη του Kadesh


Η πρώτη συνθήκη ειρήνης, που μας είναι γνωστή,
συνήφθη ανάμεσα στους Αιγύπτιους και τους Χετταίους
το έτος 1269 π. Χ.


Ο χάρτης είναι ακριβώς εκείνης της εποχής.
Δείχνει την αυτοκρατορία των Χετταίων
καθώς και την επαφή τους με την Αίγυπτο.
Το κείμενο της συνθήκης έχει διασωθεί:Rédaction hittite

Le traité de Riamasea-mai-amana (Ramsès aimé d' Amon). 
Le grand roi du pays d' Egypte, le héros avec Hattousil, le grand roi, le roi du pays de Khatti, son frère, pour établir la paix belle et la fraternité belle dans les relations des grands royaumes entre eux pour l' éternité, voici ce qu' il dit :

Riamasea-mai-amana, le grand roi d' Egypte, le grand roi d' Egypte, le héros, petit fils de Min-pah-taria (Ramsès I), le grand roi,  le roi du pays d' Egypte, le héros à Hattousil, le grand roi du pays de Khatti, le héros, fils de Moursil, le grand roi, le roi du pays de Khatti, le héros, petit fils de Souppilouliouma, le grand roi, le roi du pays de Khatti, le héros, vois à présent  j' ai donné la fraternité belle et la paix belle entre nous, pour donner la paix belle et la fraternité belle dans les relations du pays d' Egypte avec le pays de Khatti pour l' éternité.
… Riamasea-mai-amana, le grand roi d' Egypte, ne doit pas attaquer le pays de Khatti pour le piller pour l' éternité. 
Hattousil, le grand roi du pays de Khatti, ne doit pas attaquer le pays d'Egypte pour le piller, jusqu' à l' éternité.
Si un ennemi vient dans le pays de Khatti, et si Hattousil, le grand roi de Khatti, envoie un messager pour me dire : " Viens à mon secours contre lui", que Ramsès le grand roi, le roi d'Egypte envoie ses soldats et ses chars et qu' il massacre son ennemi assumant la vengeance pour le pays de Khatti.
Το κείμενο των Χετταίων 


Μετάφραση - Απόδοση από Foteini Η συνθήκη του Ραμσή, αγαπημένου του θεού Άμμωνα.
Ο μέγας βασιλεύς της χώρας της Αιγύπτου, ο ήρωας, και ο Χαττουσίλ, ο μέγας βασιλεύς, ο βασιλεύς της χώρας των Χετταίων, αδερφός του, για να εγκαθιδρύσουν  την πολύτιμη  ειρήνη και την πολύτιμη συμφιλίωση ανάμεσα στις σχέσεις των μεγάλων   βασιλείων τους ανά τους αιώνας, ιδού τι ορίζουν:

Ο Ραμσής, αγαπημένος του θεού Άμμωνα, μέγας βασιλεύς της Αιγύπτου, ο μέγας βασιλεύς της Αιγύπτου, ήρωας, εγγονός του Ραμσή I, μεγάλου βασιλέως, βασιλέως της χώρας της Αιγύπτου,
Ο ήρωας Χαττουσίλ, ο μέγας βασιλεύς της χώρας των Χετταίων, ήρωας, υιός του Μουρσίλ, μεγάλου βασιλέως, βασιλέως της χώρας των Χετταίων, ήρωα, εγγονός του Σουππιλουλιούμα, μεγάλου βασιλέως, βασιλέως της χώρας των Χετταίων, ήρωα, με την παρούσα, συμφώνησα γιά συμφιλίωση και ειρήνη ανάμεσά μας, ώστε να επικρατήσει η πολύτιμη ειρήνη και η πολύτιμη συμφιλίωση ανάμεσα στις σχέσεις της χώρας της Αιγύπτου με την χώρα των Χετταίων, εις τους αιώνας των αιώνων.

Ο Ραμσής, αγαπημένος του Θεού Άμμωνα, ο μέγας βασιλεύς της Αιγύπτου, δεν θα επιτεθεί εναντίον της χώρας των Χετταίων γιά να την κατακτήσει, εις τον αιώνα τον άπαντα.
Ο Χαττουσίλ, ο μέγας βασιλεύς της χώρας των Χετταίων, δεν θα επιτεθεί εναντίον της χώρας της Αιγύπτου γιά να την κατακτήσει, εις τον αιώνα τον άπαντα.

Εάν κάποιος εχθρός απειλήσει την χώρα των Χετταίων, και εάν ο Χαττουσίλ , ο μέγας βασιλεύς των Χετταίων, αποστείλει αγγελιοφόρο και μου ζητήσει : “ενίσχυσέ με εναντίον του εχθρού μου”,  
τότε ο Ραμσής, ο μέγας βασιλεύς,  βασιλεύς της Αιγύπτου, θα στείλει τους στρατιώτες και τα άρματά του και θα εξολοθρεύσει τον εχθρό, παίρνοντας εκδίκηση για την χώρα των Χετταίων.


θα ακολουθήσει και το κείμενο που συνέταξαν οι ΑιγύπτιοιΔεν υπάρχουν σχόλια: