Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018

Η κινηματογραφική "Ψυχή και το σώμα", κατά Ουγγρική εκδοχή,
πολλοί συμβολισμοί, 
ενίσχυσε κατά κάποιον τρόπο την πεποίθησή μου, γιά την ολιστική θεώρηση του συνόλου.
Ένα, ενιαίο, μοναδικό, ομοούσιο, αδιάσπαστο σύνολο. Η ψυχή και το σώμα !  
Έπαιξε κι ένα τραγούδι μέσα, ένα και μοναδικό, όπου άκουσα τον στίχο 
"nothing to say"...
Δεν ξέρω αν είναι εύκολο να εννοήσει κανείς το rien à dire... 
Καμμιά φορά, το άφατο είναι σπουδαιότερο όλων. 
Καμμιά φορά, το άφατο μπορεί και περικλείει ΤΑ ΠΑΝΤΑ εντός του...
Καμμιά φορά, φτωχές είναι οι λέξεις...Δεν υπάρχουν σχόλια: