Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018


... εἰς ὀσμὴν εὐωδίας πνευματικῆς ...


Δεν υπάρχουν σχόλια: