Κυριακή, 25 Μαρτίου 2018


Χαίρε , φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα ˙
Χαίρε, τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα.

Χαίρε, ότι εμωράνθησαν οι δεινοί συζητηταί ˙
Χαίρε, ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιηταί.

Χαίρε, των Αθηναίων τας πλοκάς διασπώσα ˙
χαίρε, των αλιέων τας σαγήνας πληρούσα


από τον Ακάθιστο Ύμνο

Χαίρε η που πατείς και τα σημάδια σβήνονται
Χαίρε η που ξυπνάς και τα θαύματα γίνονται

Χαίρε του παραδείσου των βυθών η Αγρία
Χαίρε της ερημίας των νησιών η Αγία

Χαίρε η ακριβοσπάθιστη και σεμνή
Χαίρε η προφητικιά και δαιδαλική


Από το “Άξιον Εστί”
του Οδυσσέα Ελύτη


Δεν υπάρχουν σχόλια: